Як розповіла начальник відділу з питань надзвичайних ситуаційрайдержадміністрації Ганна Ласкурійчук, особлива увага при проведенні перевірки зверталась на своєчасність прибуття на місце збору та на технічний стан та забезпеченість автомобільної техніки пально-мастильними матеріалами, наявність необхідного обладнання (спорядження) у відповідності з відомчими нормами належності, забезпеченість персоналу (працівників) чергових (аварійних) служб спеціальним захисним одягом, пишуть Версії з посиланням на   сайт Верховини.

Проведена перевірка показала рівень готовності мобільної групи та закріплених за нею сил і засобів для забезпечення оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру.