duplomat 7

«Сьогодні Українська дипломатія є ефективним інструментом державної політики, гідно відстоюючи національні інтереси , підвищуючи авторитет нашої держави на міжнародній арені і забезпечуючи міжнародну підтримку для подальшого утвердження України як невід’ємної частини об’єднаної Європи», – зазначив у привітальному слові ректор університету Ігор Цепенда. Ігор Євгенович також високо оцінив багаторічну роботу кафедра міжнародних відносин, яка була створена на базі Інституту історії і політології за ухвалою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у 2007 році і є однією з найбільш професійних в Україні.

Навчально-виховний процес забезпечують кваліфіковані викладачі кафедри міжнародних відносин й іноземних мов та перекладу. Серед них п’ять докторів наук, чотири професори, дванадцять кандидатів наук, доцентів, п’ять старших викладачів. Кожного року зусиллями викладачів проводяться міжнародні конференції за участі провідних вчених Центрально-Східної Європи.

Прес-служба ПНУ повідомляє, що кафедра міжнародних відносин тісно співпрацює з Міністерством закордонних справ України, Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень НАН України імені І. Ф. Кураса, Інститутом міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, факультетом міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка та кафедрою міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Варшавським університетом (Республіка Польща), Ягеллонським університетом (Республіка Польща), Університетом Марії Кюрі-Склодовської у Любліні (Республіка Польща) та іншими.