Зокрема це стосується охорони атмосферного повітря, захисту водних та земельних ресурсів, питання поводження з відходами виробництва. 80 млн грн із загального обсягу інвестовано в проекти 2017 р.

Про це повідомила керівник департаменту з екологічної безпеки ДТЕК Енерго Ірина Вербіцька під час засідання комісії Івано-Франківської обласної ради з питань екології та раціонального природокористування.

«ДТЕК Бурштинська ТЕС здійснює все більше проектів, спрямованих на поліпшення екологічної ситуації в районі її розміщення та регіоні в цілому. Ми усвідомлюємо свою відповідальність за безпеку нашого виробництва, тому ДТЕК інвестує значні кошти у зменшення рівня викидів в атмосферу, мінімізацію негативного впливу на середовище. Ми не тільки впроваджуємо нові підходи, які відповідають найбільш суворим міжнародним стандартам, а й створюємо ефективну систему моніторингу впливу на навколишнє середовище, залучаємо персонал в природоохоронну діяльність, розвиваємо екологічну культуру», – говорить керівник департаменту з екологічної безпеки ДТЕК Енерго Ірина Вербіцька.

З метою охорони атмосферного повітря після встановлення нових електрофільтрів на блоці №7 (Alstom, Франція)  та блоці №5 (RAFAKO-SA, Польща) – викиди твердих частинок в атмосферне повітря зменшились до 23-37 мг/м, що відповідає українським та європейським стандартам. Тобто, концентрація твердих частинок у відхідних газах ТЕС на кожному енергоблоці зменшилася в 22-24 рази. В цьому році ДТЕК інвестує 71 млн грн на заміну електрофільтрів блоку №10, який знаходиться в реконструкції (відбудеться зменшення залишкової запиленості в 7 разів).

Для захисту водних ресурсів у 2013 році розроблена і вже реалізовується Програма заходів по зменшенню впливу на водні об’єкти до 2030 р.  У 2016 році виконано аналіз  та проведена оцінка стану промливневой каналізації та очисних споруд, рибозахисних пристроїв ДТЕК Бурштинська ТЕС з розробкою відповідних  заходів та їх включенням в Стратегічну програму до 2030 року.

У вирішенні питань поводження з відходами виробництва та захисту земельних ресурсів реалізовано проекти по збільшенню утилізації золошлакових матеріалів: на блоках №№ 5 та 7 встановлено системи сухого золовідбору, що дало можливість додаткового відбору сухої золи від енергоблоків  до 120 тис. тонн на рік. З 2013 року впроваджується великий проект – нарощування 9 і 10 ярусів золовідвалу №3. За рахунок спорудження 9–го ярусу золовідвалу створено вільну ємність для складування золошлакових відходів в об’ємі 2,16 млн м, що дозволить забезпечити експлуатацію золовідвалу на 3,8 роки без виділення додаткових ділянок землі. При будівництві дамби 9 ярусу золовідвалу  утилізовано 590 тис. т золошлаків.

ДТЕК Бурштинська ТЕС виконає свої поточні зобов’язання по сплаті екологічного податку – починаючи з 2012 року, з часу приватизації, сума екологічних податків сягнула 1,16 млрд  грн. До бюджетів Івано-Франківської області та Галицького району надходить до 80% цієї суми щорічно, згідно чинного українського законодавства.

 Довідка

ДТЕК Енерго – операційна компанія, що відповідає за видобуток вугілля, генерацію і дистрибуцію електроенергії в структурі енергетичного холдингу ДТЕК. В. о. генерального директора ДТЕК Енерго – Дмитро Сахарук.

У портфель активів у вуглевидобутку, тепловій енергетиці і дистрибуції входять 17 шахт і 5 вуглезбагачувальних фабрик, 9 ТЕС і 2 ТЕЦ загальною встановленою потужністю понад 17 ГВт, 4 підприємства з дистрибуції електроенергії, які обслуговують 3,3 млн побутових споживачів і 82,5 тис. підприємств.

ДТЕК – найбільший енергетичний холдинг України з активами у видобутку вугілля, генерації і дистрибуції електроенергії, альтернативній енергетиці та видобутку природного газу. Чисельність співробітників ДТЕК – 75 тисяч осіб. Генеральний директор ДТЕК – Максим Тимченко.

Відпуск електроенергії генеруючими підприємствами ДТЕК у 2016 році склав 40,1 млрд кВт∙год, з яких 608 млн кВт∙год забезпечила ВЕС, передача електроенергії по мережах – 45,8 млрд кВт∙год, видобуток вугілля – 31,2 млн тонн, видобуток природного газу – 1,6 млрд куб. м.

Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), акціонером якої є Рінат Ахметов.

Додаткова інформація про компанію: http://www.dtek.com.

У всіх містах діяльності своїх підприємств ДТЕК реалізує проекти соціального партнерства. Детальніше про це – http://spp-dtek.com.ua.