Нагадаємо, що не так давно в Коломиї сталася неприємна по­дія: перший заступник місько­го голови Тарас Яворський, до­мовившись з головним архітек­тором міста Юрієм Процюком, за погодження дозвільних до­кументів на розміщення торго­вельних точок у Коломиї, за ін­формацією прес-служби облас­ної прокуратури, вимагали гро­ші.

 

За кожну торгову точку по­садовці вимагали сплатити по 10 тисяч гривень.

 

Перший заступник міського голови Тарас Яворський наразі ще перебуває на лікарняному, з ним поспілкуватися не вдаєть­ся, а от архітектор вже «вилі­кувався» та приступив до вико­нання своїх обов’язків. Голови фракцій, дізнавшись про «одужання» головного ар­хітектора міста Юрія Процюка, одразу ж вирішили прийти до нього на особистий прийом та з’ясувати, чи причетний він до незаконних дій і яким чи­ном.

 

Також представники де­путатського корпусу звернули­ся до пана Процюка з прохан­ням, щоб на певний період часу, поки триває слідство та не буде винесено судовий вирок у спра­ві, він добровільно пішов у чер­гову чи за власний рахунок від­пустку, пишуть Коломийські Вісти.

 

«Ми вважаємо, що тільки то­ді, коли всі обставини будуть з’ясовані і якщо буде визнано, що Юрій Процюк не причетний до корупційних дій, лише то­ді він може приступити до ви­конання своїх обов’язків як го­ловний архітектор міста. Але наразі, на мою думку та дум­ку моїх колег, людина, яка під­озрюється у хабарництві, не може підписувати докумен­ти й виконувати свої посадо­ві обов’язки», – зазначив голо­ва фракції «За зміни у Коломиї» Любомир Глушков.

 

Депутати запропонували го­ловному архітектору чесно по­яснити для коломийців дану си­туацію і розвіяти всі сумніви та здогадки щодо офіційної інфор­мації прокуратури.

 

Натомість Юрій Процюк просто опустив очі і знизав плечима. Після цьо­го вийшов з власного кабінету, мабуть, заграли якісь моральні цінності. Всі запитання, пов’язані з ха­барництвом, керівник архітек­тури відмовився коментувати.

 

«Всі коментарі я буду дава­ти, коли закінчиться слідство. Зараз це все мені нагадує полю­вання на відьом», – каже Юрій Процюк.

 

Депутати стурбовані такою реакцією на їхній візит, напри­кінці зустрічі вирішили, що за­просять пана архітектора до конструктивної бесіди на засі­дання комісії з питань закон­ності, правопорядку і прав лю­дини, де і буде обговорювати­ся питання щодо кандидату­ри, яка буде гідно виконувати обов’язки головного архітек­тора міста на час, коли ще не поставлена крапка у розсліду­ванні.