Â Èâàíî-Ôðàíêîâêå îòêðûëàñü 27-ÿ ñåññèÿ ãîðîäñêîãî ñîâåòà

Для прикладу, згідно зміни до додатку № 3 «Розподіл видатків Державного бюджету України на 2015 рік» в новому бюджеті справлявся акциз з продажу палива на автозаправочних станціях по місцю реалізації. З такою ініціативою при формуванні бюджету виступив зокрема прикарпатський нардеп-ударівець Юрій Соловей.

Утім, схоже, міська влада не знає як юридично забирати ці кошти до бюджету та освоювати їх. ПРи наймні про це офіційно заявив Віктор Анушкевичус.

“Немає чіткої бази адміністрування збору акцизу з АЗС, …податок на майно – дуже багато питань…” – заявив мер на конференції для місцевих ЗМІ.