Із запропонованими змінами до Основного Закону України та порівняльним аналізом статей діючої Конституції України та статей запропонованого проекту учасників наради ознайомив голова суду Василь Пулик.

Головуючий відмітив, що основні зміни передбачають, насамперед, запровадження трьохрівневої системи адміністративно-територіального устрою України – область, район, громада з повсюдністю місцевого самоврядування; передачу функцій виконавчої влади від місцевих адміністрацій виконавчим органам рад відповідного рівня; розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування за принципом субсидіарності і наділення саме громад максимально широким колом повноважень; чітке забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування необхідними фінансовими ресурсами, в тому числі через їх участь у загальнодержавних податках; ліквідацію державних адміністрацій  і створення натомість державних представництв з тільки контрольно-наглядовими і координаційними, а не виконавчими функціями. Суддя детально зупинився на обговоренні ключових змін до Основного закону.

Працівники районного суду взяли активну участь в обговоренні згаданих змін до Конституції України та вирішили звернутися до районної державної адміністрації з пропозиціями щодо внесення змін до Основного Закону держави.