Презентація першого видання польськомовних статей Івана Франка під назвою: «Іван Франко. Шкіци з літератури» («Iwan Franko. Szkicy z literatury»). Фото: Миколи Тиса/ZIK

Про це пишуть Версії з посиланням на zik.

Про це сьогодні під час презентації видання сказав один з упорядників цього видання, доктор філософії Іван Матковський.

Видання профінансовано Інститутом книжки в Польщі – наукової інституції, що діє в рамках міністерства культури Польщі. Над упорядкуванням статей Івана Франка, що увійшли до цієї книги, працювали доктор філософіі Іван Матковський та науковець Дрогобицького державного педагогічного університету Ігор Розлуцький. Тираж видання – 1000 примірників.

Презентація першого видання польськомовних статей Івана Франка під назвою: «Іван Франко. Шкіци з літератури» («Iwan Franko. Szkicy z literatury»). Фото: Миколи Тиса/ZIK

За словами Івана Матковського, їх надихнуло на підготовку книги абсолютна відсутність видання творів Івана Франка останнім часом. Йдеться про повне видання творів Івана Франка українською мовою. Науковець вважає, що Україна має більш прискіпливо підходити до популяризації творчості одного з найбільших українців. Адже з 1991 року говорять про необхідність досліджувати творчість Івана Франка і видавати її.

«Цей перший том містить, крім літературних оцінок з польської літератури, маловідомі статті, що стосуються української літератури, літературознавства, а також польсько-українських літературних зв’язків. Україномовна спадщина не володіє всіма статтями, які Іван Франко писав польською мовою. Частина статей донині є неперекладеною, відтак вони є невідомі для дослідників. До цього видання увійшло не все, що стосується літератури чи літературознавства», – зазначив Іван Матковський, і додав, що вони хотіли показати погляд Іван Франка на Адама Міцевича, Юліуша Словацького тощо.

Він повідомив, що зараз триває підготовка другого тому видання в колі українців, поляків євреїв, росіян, який буде присвячений публіцистиці Івана Франка, відображеній у польськомовних виданнях кінця XIX століття. А третій том буде зосереджений на етнографічних та фольклорних розвідках Івана Франка.

Науковці повідомили, що планують видати повністю всю спадщину Івана Франка польською мовою, зокрема, статті, які розповідають про тогочасне культурне, громадсько-політичне життя в Галичині, а також прозу Івана Франка.

Член редакційної ради, директор Інституту Івана Франка НАН України професор Євген Нахлік зазначив, що це перше системне видання творів Івана Франка польською мовою. «Воно дуже потрібне для глибшого розуміння Івана Франка та пізнання тогочасного культурного, політичного, літературного процесу в Галичині. За його словами, у зібранні творів Івана Франка у 50 томах вміщено частину польськомовних і наукових праць, перекладених українською мовою. Професор повідомив, що за ці роки їхній інститут видав додаткові чотири томи творів Івана Франка.

До слова, Іван Франко друкувався у таких тогочасних виданнях: Praca», «Prawda», «Przegląd Społeczny», «Głos», «Przegląd Tygodniowy», «Ateneum», петербурзький «Kraj», «Kurjer Lwowski», «Kurjer Warszawski», «Wisła», «Lud», «Kwartalnik Historyczny».

«Виступаючи у статтях як польськомовний автор, Іван Франко був насамперед українським письменником і завжди намагався у польській пресі популяризувати українську літературу та культуру. Публікація франкових праць та їх дослідження розкриває нам нові грані у його творчості та діяльності. Так, Іван Франко був першим перекладачем творів Є Золя та А. Доде польською мовою. Він писав про українсько-польські культурні та літературні взаємини, а також на суспільно-політичні, історичні теми», – зазначив професор.

Науковець Дрогобицького державного педагогічного університету Ігор Розлуцький додав, що до першого тому увійшло 40 статей, які розкривають погляди Івана Франка на історію розвитку української літератури. «У першому блоці літературних публікацій Іван Франко згадує про своє дитинство, творчість, наукову діяльність. Далі ідуть два блоки, з’єднані в один цикл «Шкіци з літератури» – літературно-критичні статті про українську і польську літературу», – уточнив Ігор Розлуцький.

На думку Івана Матковського, Іван Франко як письменник, громадянин, політик буде більше пізнаний лише тоді, коли видадуть праці, які він написав. Науковець підкреслив, що потрібно популяризувати творчість Івана Франка за кордоном так, як вшановують інші нації своїх геніїв. Він вважає, що цим мають також займатися дипломатичні посольства України у світі.