На початок 2013р. в органах виконавчої та судової влади області працювали 7,6 тис. державних службовців, що на 2,6% більше, ніж на початок 2012 року – повідомляє БРІЗ з посиланням на дані офіційної статистики.  Майже третина з них– працівники обласної та районних державних адміністрацій, 56,7% – територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

Серед державних службовців майже три чверті (74,6%) – жінки, більше половини (53,6%) – молодь у віці до 35 років. За стажем державної служби найчисельнішу групу (27,5%) складали державні службовці із стажем від 5 до 10 років.

Із загальної кількості державних службовців 92,1% мали повну вищу освіту, з них 513 – рівень магістра за напрямом підготовки «Державне управління», 7,2% – неповну та базову вищу. В минулому році 129 державних службовців (1,7% загальної кількості) здобули вищу освіту, з них 73 особи – рівень магістра в освітній галузі «Державне управління». З метою підвищення свого кваліфікаційного рівня у 2012р. пройшли навчання 39,5% державних службовців.