prokuratura1


Для організації її роботи, шляхом відкритого голосування більшістю від затвердженого складу членів Консультативної ради буде обрано Голову та секретаря Консультативної ради.