Результат пошуку зображень за запитом "Івано-Франківський коледж технологій та бізнесу"

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою і мають стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників або педагогічної роботи у вищих навчальних закладах не менш як десять років.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення, йдеться на сайті МОН.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

  • заяву на участь у конкурсі,
  • особовий листок з обліку кадрів з фотографією,
  • автобіографію,
  • копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання (за наявності),
  • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656),
  • довідку про наявність або відсутність судимості,
  • інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення,
  • копію паспорта, засвідчену претендентом;
  • копію трудової книжки,
  • письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.

Документи надсилати на адресу: 01135, м. Київ–135, проспект Перемоги, 10, Міністерство освіти і науки України.

Телефон для довідок: 481-47-92, 481-32-35.