Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького очолив Андрій Луцький

Пріоритетними у роботі Івана Михайловича були високий рівень навчально-виховного процесу, високопрофесійні кадри, розширення науково-дослідної та матеріально-технічної бази університету. Особистий підхід до вирішення робочих питань, відкритість для професорсько-викладацького складу і студентства були визначальними рисами першого ректора університету. Ключовими вони залишаться і у роботі Андрія Івановича: «Я, як справжній син свого батька, намагатимусь докладати всіх зусиль, для того щоби гідно продовжити його справу, – сказав на зустрічі із трудовим колективом А. Луцький, – я працюватиму над розвитком університету, запровадженням нових сучасних технологій, та підтримки високого авторитету і визнання нашого університету на Прикарпатті, в Україні загалом та за її межами».