1

В лекції розглянуть наступні питання:

роль художника та художніх інституцій
в час надзвичайного положення;
– в чому полягає критерій якості в сучасному мистецтві;
– роль глядача та соціальний запит на створення
культур.продукту;
– про взаєморозчинення мистецтва і реальності:
політизація естетичного;
– мистецтво атракціону проти мистецтва екперимента;
– контекстне сприйняття дійсності;
– проблематика “нового”. чи існує “нове”, як таке;
– ілюзорність та неможливість веріфікації істинності подій,
як оптимальний інструмент маніпулювання колективом.
– причини гуманітарної катастрофи на сході України;
– війна не спиниться доти, доки люди не змінять
джерело власного існування з зовнішнього наркотика
на внутрішній генератор.
– дві гипотези про мистецтво майбутнього:
кібер\технології та експерименти зі свідомістю;