presmash

У ході зустрічі надано консультації щодо особливостей відкриття процедури санації підприємства та призначення керуючим санацією керівника підприємства-боржника.

Як зазначив директор виконавчого апарату обласного об’єднання організацій роботодавців В. Скригунець, вивести ВАТ “Пресмаш” з кризи та відновити його платоспроможність шляхом досудової санації немає можливості через затяжний корпоративний конфлікт. Держава ж гарантує збереження та захист трудових прав працівників неплатоспроможного підприємства у разі порушення господарським судом провадження у справі про його банкрутство. Розпорядження майном – це перша судова процедура, яка застосовується до боржника. Завданнями процедури розпорядження є збереження майнових активів боржника, виявлення кредиторів, складання та затвердженні реєстру грошових вимог кредиторів, проведення перших загальних зборів кредиторів, прийняття рішення про перехід на наступну стадію процедури банкрутства.

З дня оголошення ухвали господарського суду про санацію припиняються права органів управління боржника (якщо це не зроблено у попередній процедурі). Керуючим санацією може бути призначено керівника підприємства, якщо на це є згода комітету кредиторів. Працівники, які виявлять бажання взяти участь у процедурі санації боржника, подають заяву про участь у санації свого підприємства. Крім того, представляти інтереси працівників боржника може особа, уповноважена загальними зборами, на яких присутні не менш як три чверті від штатної чисельності працівників боржника, або відповідним рішенням первинної профспілкової організації боржника представляти їх інтереси при проведенні процедур банкрутства з правом дорадчого голосу.

Із часу винесення ухвали про санацію припиняються повноваження органів управління боржника – юридичної особи, повноваження органів управління передаються керуючому санацією. Органи управління боржника протягом трьох днів з дня прийняття рішення про санацію та призначення керуючого санацією зобов’язані забезпечити передачу керуючому санацією бухгалтерської та іншої документації боржника, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей; арешт на майно боржника та інші обмеження дій боржника щодо розпорядження його майном можуть бути накладені лише в межах процедури санації, у разі, якщо вони не перешкоджають виконанню плану санації та не суперечать інтересам конкурсних кредиторів.

Заступник начальника управління праці О.Гринів наголосила, що саме з ухвали господарського суду про порушення провадження у справі про банкрутство неплатоспроможного підприємства виникають особливі трудові відносини. Працівники підприємства, з моменту призначення процедури розпорядження майном, мають такі права:
– протягом тридцяти днів з дня опублікування в офіційному друкованному органі оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство неплатоспроможного підприємства подати до господарського суду заяви про грошові вимоги до неплатоспроможного підприємства, а також документи що їх підтверджують, копії боржнику та розпоряднику майна (п.1 ст.14 Закону);
– обрати представника працівників, для участі останнього в зборах та засіданнях комітету кредиторів з правом дорадчого голосу (ст.1 та п.1. ст.16 Закону);
– мораторій на задоволення вимог кредиторів не поширюється на виплату заборгованностей із заробітної плати, аліментів, відшкодування шкоди заподіяної здоров’ю та життю громадян (п.6. ст. 12 Закону).

План санації, що затверджений господарським судом за погодженям комітету кредиторів, є документальною підставою для проведення заходів щодо реорганізації підприємства, змін в організації виробництва та праці, скорочення чисельності або штату працівників. Тобто, такий план є підставою та надає право керуючому санацією звільнити працівників підприємства, таких що незадіяні в процесі реалізації плану санації, у відповідності та за вимогами п.1 ст.40 КЗпП України. В процесі цієї продури Законом передбачені джерела виплати вихідної допомоги, за вимогами ст.44 КЗпП. Це можуть бути кошти інвестора, а при його відсутності за рахунок коштів від реалізації майна боржника, або за рахунок банківського кредиту (п.2 ст.18 Закону). Вона наголосила, що представник працівників трудового колективу, при погодженні плану санації на засіданні комітету кредиторів (виходячи лише з права дорадчого голосу) повинен відстоювати права працівників настільки, скільки дає таку можливість ситуація.