21-22 березня 2019 року на базі факультету іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, вул.Шевченка,57) відбудеться Міжнародна науково-практична конференція “Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики”.

Основні наукові напрямки конференції:

  • Модернізація структури та змісту додипломної та післядипломної освіти вчителя/ викладача іноземних мов на засадах компетентнісного підходу;
  • Якісна іншомовна освіта як чинник конкурентоспроможності фахівця ХХІ століття;
  • Досвід і виклики реформування доуніверситетської іншомовної освіти;
  • Інформаційне забезпечення навчального процесу та професійної підготовки фахівців у галузі іноземних мов;
  • Діяльність міжнародних організацій щодо підвищення якості навчання та викладання іноземних мов в Україні та за її межами.

Форми участі: очна, заочна.

Форми проведення: пленарна доповідь, доповідь у секції, творча майстерня, демонстраційне заняття, презентація ресурсів.

Термін реєстрації та подання тез: 15 лютого 2019 року.