15

У 2002 році Олександр Острогляд закінчив з відзнакою Юридичний інститут Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, згодом навчався в аспірантурі по кафедрі кримінального права і процесу цього ж інституту.

Будучи студентом, активно займався науковою та громадською роботою, зокрема разом з командою інституту займав призові місця на Всеукраїнських дебатах (ІІ місце, Київ, 2001) та Всеукраїнській олімпіаді з правознавства (ІІ та ІІІ місце, Чернівці, 2000-2002), став віце-чемпіоном міста серед команд КВК «Кавалєрка – 2002».

З 2002 року працював на посадах завідувача криміналістичної лабораторії, асистента кафедри кримінального права і процесу, доцента кафедри кримінального права і процесу Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, доцентом Навчально-консультаційного центру Одеської національної юридичної академії, доцентом кафедри господарського та екологічного права Юридичного факультету Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ. З вересня 2011 року працює в Івано-Франківському університеті права імені Короля Данила Галицького. З вересня 2013 року і до цього часу – проректором з наукової роботи.

Проходив стажування в юридичному бюро «Еліт-контракт» (Київ, 2001), підвищення кваліфікації «Осіння школа з кримінального процесу» (2014, ОБСЄ, Львівський національний університет імені Івана Франка), «Осіння школа з кримінального права» (2015, ОБСЄ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

Олександр Острогляд – лауреат премії голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та голови Івано-Франківської обласної ради в номінації «Молодий вчений року», нагороджений грамотою голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та голови Івано-Франківської обласної ради.

У його науковому доробку понад 100 наукових праць, з них 93 наукові статті (25 з яких опубліковано у фахових виданнях), 2 навчальних посібника та 19 навчально-методичних праць.

„В Івано-Франківському університеті права імені Короля Данила Галицького надзвичайно широко розвивається наукова діяльність, яка допомагає отримувати нові зв’язки, нові знайомства, дозволяє подорожувати. На даний момент у нас тісна співпраця з вузами Білорусії, Естонії, Грузії, Молдови, Великобританії, а також з багатьма університетами України. Ці вузи є нашими партнерами в наукових ґрантових програмах, тому передбачається відвідування вузів-партнерів, обмін студентами, участь в літніх школах, а це нові знайомства, нові враження і багато позитивної інформації”, – розповідає Олександр Острогляд.

За його словами, наукову роботу можна розпочинати з другого курсу навчання, коли переважна більшість студентів уже визначається з напрямком своєї майбутньої професії і обирає ту вузьку спеціалізацію, яка їх цікавить. Власне, наукова робота дозволяє правильно формулювати думку та висловлювати її, викладати свої погляди на папері, збагачує словниковий запас, професійну термінологію в студентів.

„Плюсом студентської наукової роботи є те, що у молодих дослідників немає авторитетів, в доброму розумінні цього слова. Вони можуть писати про те, що їх цікавить, а наші викладачі підтримують будь-який їхній пошук. Ми завжди даємо висловитися молодим дослідникам і це плюс нашого університету, а на потужних конференціях Міжнародного чи Всеукраїнського рівня студенти не виступають лише у ролі слухачів, ми даємо їм можливість активно брати участь. Часто на таких конференціях працедавці бачать потенціал наших студентів і запрошують до себе спочатку на практику, а згодом і на роботу”, – каже проректор з наукової роботи Університету.

З минулого року Університет дає можливість здобути не тільки освітній рівень магістра, для обдарованих студентів є можливість продовжити навчання в аспірантурі і здобути освітньо-науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук).

Власне, наукова робота допомагає студенту і під час навчання, і при здобутті хорошої роботи. А студенти, які стали переможцями різноманітних конкурсів – є справжньою гордістю не лише вузу, але й міста, адже це – майбутній науковий потенціал країни.