Курси організувала Асоціація остеосинтезу AO Traumа. Вони продяться регулярно з метою постійного післядипломного навчання резидентів та сертифікованих ортопедів-травматологів, які опанували вступний курс AO Trauma. Вони спрямовані на підвищення базового рівня знань та навичок оперативного лікування хворих з переломами кісток кінцівок, інформує прес-служба ІФНМУ.

«Протягом двох циклів по п’ять днів ми оволодівали майстерністю виконання атравматичних доступів при проведенні операцій на анатомічних зразках органів опори і руху та втручаннях на кістках тазу і ацетабулярній западині, — розповідає Андрій Чужак. — Заняття передбачали прослуховування коротких лекцій та перегляд відеоматеріалів, після яких курсанти самостійно під керівництвом інструкторів виконували доступи на анатомічних муляжах та кадавер-матеріалі. Кожна робоча станція була обмежена групою з двох учасників».

Курси дозволяють:

  • розширити знання та практично оволодіти навичками хірургічного лікування травмованих з переломами кісток кінцівок на різних моделях;
  • оволодіти тактикою вибору оптимальної методики лікування відповідно до принципів АО;
  • дізнатися про останні клінічні дослідженнях в травматології та ортопедії;
  • ознайомитись з новими методами та технологіями, а також альтернативними підходами в лікуванні переломів;
  • зрозуміти еволюцію філософії та освіти АО.