У рейтингу молодих вчених України викладачі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на кафедрі біохімії і біотехнології, кандидати біологічних наук Лущак Олег Володимирович і Кубрак Ольга Ігорівна займають 9 і 33 місця відповідно. Далі розміщені дані за версією рейтингу SciVerse Scopus.

Ольга Кубрак і Олег Лущак закінчили Прикарпатський національний університет (ПНУ) у 2005 році, зразу ж поступили до аспірантури при кафедрі біохімії цього ж університету, яку завершили захистом кандидатських дисертацій. Надалі продовжили кар’єру науковими співробітниками науково-дослідної лабораторії при кафедрі біохімії та біотехнології ПНУ.

Значну частину часу працюють у різних закордонних лабораторіях. Наукові зацікавлення обох дослідників пов’язані з такими рідної кафедри, а саме – пристосування різних організмів до несприятливих умов навколишнього середовища, зміни перебігу вільнорадикальних реакцій і загального метаболізму при старінні і різноманітних патологіях.

Ольга Кубрак є співавтором 22 публікацій у наукових журналах, більшість з яких присвячені дослідженню впливу різних токсикантів на метаболічні процеси у риб. Свій науковий досвід Ольга поглибила, працюючи в лабораторіях відділення функціональної екології Інституту Альфреда Вегенера для морських та полярних досліджень (Бременгавен, Німеччина) та функціональної морфології, Кафедра зоології, Стокгольмського університету (Стокгольм, Швеція), де працює на даний час.

Олег Лущак є співавтором понад 30 публікацій. Протягом останніх п’яти років працював у провідних науково-дослідних лабораторіях Німеччини (кафедра нейробіології і генетики університету Вірцбурга, Вірцбург, Німеччина), США (Інститут з вивчення процесів старіння, м. Новато (Каліфорнія)), Швеції (лабораторія функціональної морфології, Кафедра зоології, Стокгольмського університету, м. Стокгольм), Фінляндії (Інститут біомедичних технологій, університет м. Тампере). На даний час працює на кафедрі молекулярної біології Хейдельбергського університету (м. Хейдельберг, Німеччина).

1. Морозовська Г.М. – Інститут фізики НАН України Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
2. Волочнюк Д.М. – Інститут органічної хімії НАН України
3. Охріменко О.Ю. – Інститут ядерних досліджень НАН України
4. Шаповал І.І. – Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут”
5. Яковенко В.М. – Інститут ядерних досліджень НАН України
6. Кандибей С.С. – Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут”
7. Середюк М.Л. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка
8. Лосицький М.Ю. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка
9. Лущак О.В. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
10. Пода Д.В. – Інститут ядерних досліджень НАН України
11. Колотілов С.В. – Інститут фiзичної хiмiї iм. Л.В.Писаржевського НАН України
12. Нич А.Б. – Інститут фізики НАН України
13. Артеменко А.Г. – Фiзико-хiмiчний інститут iм. О.В.Богатського НАН України
14. Гавриленко К.С. – Інститут фiзичної хiмiї iм. Л.В.Писаржевського НАН України
15. Горобець М.Ю. – Науково-технологiчний комплекс “Інститут монокристалiв” НАН України
16. Халавка Ю.Б. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
17. Єсилевський С.О. – Інститут фізики НАН України
18. Гуральський І.О. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка
19. Юрченко Є.П. – Інститут ядерних досліджень НАН України
20. Михайлюк П.К. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка
21. Голомб Р.М. – Ужгородський національний університет
22. Григоренко О.О. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка
23. Баланда А.О. – Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
24. Гламазда О.Ю. – Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України
25. Білий Р.О. – Інститут біології клітини НАН України
26. Якубовський Д.А. – Інститут теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбова НАН України
27. Ванєєва О.О. – Інститут математики НАН України
28. Пасько В.А. – Інститут фізики НАН України
29. Огниста У.М. – Інститут фізики НАН України
30. Андрєєв М.В. – Міжнародний центр астрономічних та медико-екологічних досліджень НАН України
31. Мінченко Д.О. – Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
32. Паламарчук Г.В. – Науково-технологiчний комплекс “Інститут монокристалiв” НАН України
33. Кубрак О.І. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
34. Кравчук В.П. – Інститут теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбова НАН України
35. Сорокін О.В. – Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України
36. Кучук А.В. – Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
37. Авотіна Є.С. – Фiзико-технiчний інститут низьких температур iм. Б.І. Вєркiна НАН України
38. Карачевцев М.В. – Фiзико-технiчний інститут низьких температур iм. Б.І. Вєркiна НАН України
39. Дудка М.Л. – Інститут фiзики конденсованих систем НАН України
40. Масалов А.О. – Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України