Як не помилитися, купуючи вироби iз золота?

Купуючи дорогоцiнний ювелiрний вирiб, ми переконанi, що якiсть золота добра, а пiдробка неможлива! Та, виявляється, дуже i дуже помиляємося.

Ось яку iсторiю довелося почути. Кiлька рокiв тому знайома купила своїй дочцi золотий перстень. Недавно вирiшила обмiняти його в ювелiрцi на iнший вирiб. Але там, добре оглянувши перстень, сказали, що вiн дуже низької якостi, мовляв, золота в ньому – кiт наплакав. I вiдмовилися його приймати. Як не обпектися, купуючи вироби iз золота? На що звертати увагу? Чи можна якось перевiрити – золотий вирiб чи нi? Про це розмовляємо з Дмитром Видолобом, президентом Союзу ювелiрiв України, та експертом у цiй галузi Максимом Кралiмовим.
– Якi є проби золота?
Д. Видолоб: – Проба – державний стандарт, що визначає мiру вмiсту золота в ювелiрних виробах. Як вiдомо, чисте золото занадто м’яке, тому, щоб надати прикрасам мiцностi, його сплавляють з iншими металами: срiблом, мiддю, паладiєм. Наприклад, у сплавi золота 585 проби мiститься не менш як 585 частин чистого золота (58,5%). 999 – найвища проба золота, встановлена українським законодавством. По сутi, це майже чисте золото.
М. Кралiмов: – В Українi є шiсть допустимих проб для виробiв iз золота – 999, 958, 750, 585, 500, 375. При цьому на практицi проба 500 для виробiв не використовується.
А, наприклад, у ювелiрнiй промисловостi США та Євросоюзу виконують такi проби золота: 917, 750, 585, 475, 375. Проба 375 – це мiнiмальне значення для чистоти золота в бiльшостi країн. Щоправда, скажiмо, у Нiмеччинi мiнiмально допустимою вважається 333 проба. У нас найпопулярнiшi вироби iз золота 585 та 750 проби. А от на сходi, в арабських країнах, 990 проби i вищих.
– Є прикраси жовтого, червоного, бiлого вiдтiнкiв. Вiд чого залежить колiр золотого виробу?
Д. Видолоб: – Вiд домiшок iнших дорогоцiнних i недорогоцiнних металiв у сплавi, з якого вiн виготовлений. Наприклад, традицiйнi для України червонi сплави золота мiстять у собi як основнi метали золото, срiбло, мiдь. А ось бiле золото – це сплави на основi золота, паладiю або МНЦ (мiдно-нiкелево-цинковий сплав). Хоча, вiдповiдно до свiтових i європейських стандартiв, в основi бiлого золота мали б бути тiльки золото та паладiй.
– Не раз доводилося чути вiд самих ювелiрiв, що 50% золота на українському ринку – контрабанда, яка надходить з-за кордону. Це вiдповiдає дiйсностi?
– Коли в Українi працювала Державна пробiрна служба i був належний державний контроль за якiстю ювелiрних виробiв, вiдсоток неякiсних виробiв на ювелiрному ринку був мiзерним – 0,0137% загального обсягу продукцiї. Проте уряд лiквiдував цю службу у 2014 роцi. На цей час контроль за якiстю ювелiрних виробiв проводити майже нiкому. Як i немає офiцiйної статистики виявлених обсягiв фальсифiкату.
– Iнтернет ряснiє оголошеннями: “Продамо турецьке золото за привабливою цiною”. У чому тут заковика?
– З такими виробами справдi часто виникає багато проблем. Найчастiше – через невiдповiднiсть проби сплаву в бiк завищення. Тому українськi ломбарди та скупки традицiйно приймають турецьке золото 585 проби як 500, тобто нижчої проби. Крiм того, є проблеми з домiшками у сплавi, внаслiдок чого навiть вирiб, проба сплаву якого вiдповiдає встановленим вимогам, може раптово змiнити колiр – посiрiти, почорнiти.
– Як можна визначити справжнiсть золотого виробу? На що звертати увагу?
М. Кралiмов: – Можна спробувати капнути йод на поверхню прикраси. Справжнє золото при цьому потемнiє, а пiдробка – побiлiє. Коли на виробi немає камiнцiв, то перевiрити його можна, потримавши трiшки в оцтi. Якщо поверхня прикраси тьмянiє, значить, перед нами не золото.
Або ще один спосiб. Потрiть золотим виробом по своїй шкiрi, доки не вiдчуєте, що мiсце тертя нагрiлося. Якщо на руцi залишився темний слiд (iнодi iз зеленуватим вiдтiнком), то це означає, що у виробi дуже мало золота.
Д. Видолоб: – Довiряти слiд прийнятим у нас та у свiтi методикам визначення сплавiв дорогоцiнних металiв. Тому, якщо на придбаному ювелiрному виробi немає вiдбитку пробiрного клейма, наприклад, якщо купили його пiд час вiдпочинку за кордоном, найкраще звернутися до фахiвцiв. Майже в кожнiй ювелiрнiй крамницi або торговельнiй секцiї, вiддiлi є набори спецiальних реактивiв та iнший iнструментарiй для визначення проби золота.
Народними способами можна визначити – золотий вирiб чи нi. Але жодний з таких способiв, крiм тесту на щiльнiсть, який винайшов ще Архiмед, не може дати вiдповiдь на запитання, якої проби золотий сплав. Хоча саме проба є визначальним чинником цiни дорогоцiнного металу у виробi. Крiм того, пiсля бiльшостi народних способiв, крiм такого неточного, як випробування на притягування магнiтом, залишаються на ювелiрних виробах плями або подряпини.