Результат пошуку зображень за запитом "забруднення навколишнього середовища"

Від стаціонарних джерел забруднення підприємств в атмосферне повітря області у 2016р. надійшло 196,7 тис.т забруднюючих речовин, що на 12,2% менше, ніж у попередньому році та становить 6,4% загальнодержавних обсягів. У розрахунку на квадратний кілометр території області  викинуто 14,1 т  забруднюючих речовин, на одну особу – 142,4 кг (у 2015р. – 16,1 т і 162 кг відповідно). Крім цього, у повітряний басейн потрапило 11,3 млн.т діоксиду вуглецю (на 2,7% менше, ніж роком раніше) – основного парникового газу, який впливає на зміну клімату.

Як повідомили в управління статистики області, у спеціально відведених місцях чи об’єктах на кінець 2016р.  накопичено 43,6 млн.т відходів (на 2,1% більше, ніж на кінець 2015р.), 99,9% з яких складають малонебезпечні відходи IV класу небезпеки.

У 2016р. із природних водних об’єктів було забрано 84,8 млн.м3  води, що на 6,7% менше порівняно з 2015р.; водокористувачами використано 73,7 млн.м3 води, у т.ч. на виробничі потреби підприємств припадало 76% всієї використаної води. В поверхневі водні об’єкти у 2016р. скинуто 58,5 млн.м3зворотних вод, що майже на рівні попереднього року, з яких нормативно очищених на очисних спорудах – 79%, нормативно чистих (без очистки) – 19%,недостатьо очищених – 2%.

Площа лісових угідь, які є важливою складовою довкілля області, складає майже 46% території регіону. Протягом 2016р. у вкриті лісовою рослинністю землі переведено 2,7 тис.га лісових культур та ділянок з природним поновленням, що на 5,9% менше, ніж у попередньому році; відтворення лісів здійснено на 3,8 тис.га земель лісового фонду (на 2,9% більше), з них 2,1 тис.га охоплено природним поновленням.

На охорону навколишнього природного середовища підприємствами, організаціями та установами області  протягом 2016р. було витрачено 372,4 млн.грн (без ПДВ), з яких 67,9% складають поточні витрати, 32,1% – капітальні інвестиції. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів було освоєно 77,9% капітальних інвестицій і здійснено 16,1% поточних витрат, за рахунок власних коштів підприємств та організацій – відповідно 15,6%  і 83,9%.